ประสาทหูเทียม

ปัจจุบันมีเทคโนโลยี “ประสาทหูเทียม” ซึ่งสามารถทำให้คนไข้ที่สูญเสียการได้ยิน หูหนวกหรือหูดับ กลับมาได้ยินได้ 

ทราบหรือไม่ว่าเด็กๆเกิดมามีปัญหาทางการได้ยินไม่น้อยเลยทีเดียว และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้การพัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้ามีปัญหา โดยทั่วไปเด็กเกิดใหม่ประมาณหนึ่งพันคนจะมีประมาณสามคนจะมีปัญหาการได้ยิน ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หูหนวกเลย แต่อาจจะเป็นปัญหาการได้ยิน อาจจะได้ยินน้อยลง ซึ่งในประชากรสามพันคนจะมีคนหูหนวกสองข้างหนึ่งคน เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรามีคนหูหนวกอยู่ในประเทศไทยประมาณสองแสนกว่าคน สาเหตุส่วนใหญ่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิด จากกรรมพันธุ์ แต่ยังเป็นไม่มาก อาจจะเริ่มมาน้อยแล้วมามาก 

เมื่อเราตรวจการได้ยินในเด็กเป็นผลสำเร็จแล้วว่าเด็กมีการพกพร่องทางการได้ยินมากน้อยอย่างไรเราสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับหูของเด็กเป็นรายๆไป ตรงนี้คุณหมอต้องเน้นว่าสำคัญมากห้ามไปซื้อเครื่องช่วยฟังมาใส่เองถึงแม้ว่าราคาอาจจะถูกกว่า เพราะว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับระดับการได้ยินในเด็กคนนั้นๆ 

การได้ยินของคนเรานั้นมีตั้งแต่เสียงทุ้ม เสียงแหลม แต่ภาษาพูดของเราเป็นส่วนรวมของความถี่ต่างๆ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับความถี่ต่างๆ ที่มีความสูญเสียอันนั้น และถ้าเด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนเครื่องช่วยฟังขยายแล้วไม่ได้ผล คือ เปิดเต็มที่หรือใช้เครื่องที่ขยายมากที่สุดแล้วแล้วก็ยังเป็นเสียงที่พร่าเกินไป เราก็จะมีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หรือที่เราเรียกว่า Clchlear Implant 

วิธีการทำงานของประสาทหูเทียมเมื่อมีคลื่นเสียงกระทบหู เสียงทั้งหมดจะเดินทางผ่านช่องหูเข้าไปยังแก้วหู จากนั้นคลื่นเสียงจะถูกส่งต่อไปยังหูชั้นในโดยอัตโนมัติ หูชั้นในประกอบด้วยท่อขนก้นหอยหรือคอเคลีย ภายในคอเคลียถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนกลางจะเป็นอวัยวะคอร์ติซึ่งประกอบด้วยเซลล์ขนที่ไวต่อการ กระตุ้น เซลล์ขนเป็นตัวรับการกระตุ้นของคลื่นสัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านกระแสตามเส้นประสาทเข้าสู่ สมอง อาการหูหนวกส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้แม้เส้นประสาทการได้ยินยังคงทำงานได้ตามปกติ แต่เนื่องด้วยเซลล์ขนได้รับความเสียหายหรือกระทั่งสูญเสียเซลล์ขน 

ประสาทหูเทียมทำหน้าที่รับสัญญาณเสียงด้วยไมโครโฟนและส่งต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เรียกว่า อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเสียง สัญญาณเสียงจะถูกประมวลผลและแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล โดยข้อมูลดิจิตอลนี้จะส่งผ่านอุปกรณ์นำเสียงไปยังอุปกรณ์ภายในที่ได้ผ่าตัดฝังไว้

อุปกรณ์ภายในที่ฝังไว้ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านทางสายอิเลคโทรดที่ได้ผ่าตัดสอดไว้ในคอเคลียของหูชั้นใน ปุ่มอิเลคโทรดจะกระตุ้นปลายประสาทการได้ยินและส่งข้อมูลต่อไปยังสมอง การเดินทางผ่านหูชั้นในที่ได้รับความเสียหายประสาทหูเทียมจะช่วยเปลี่ยนกลไกการได้ยินใหม่ทั้งหมด 

เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมีการตรวจเพื่อที่จะผ่าตัดคอเลีย เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าคอเคลียของเด็กคนนั้นทำงานได้ดีหรือไม่ ภายในคอเคลียจะมีเป็นท่อเหมือนท่อน้ำที่หล่อเลี้ยงปลายประสาท ท่อนี้จะตีบตันไม่ได้เพราะถ้าตีบตันจะไม่สามารถสอดใส่ประสาทหูเทียมลงไปได้ เราต้องมีการตรวจวัดว่าประสาทรับเสียงคือสมองเส้นที่8 ยังโตและทำงานได้ตามปกติ ไม่ฟ่อหรือลีบไป

เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะต้องมั่นใจว่าคอเคลียรูปร่างดี ประสาทรับเสียงยังมีการทำงานที่ดี เราก็จะบายพาสคอเคลียในส่วนที่ไม่ได้ยินไปกระตุ้นที่เส้นประสาทรับเสียงโดยตรง 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่การได้ยินเสียมากจน  เครื่องช่วยฟัง   ไม่ได้ผล สามารถที่จะผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมได้ 

 

ไข้หวัดใครว่าธรรมดา

โรคติดต่อทุกวันนี้มีมากมายหลายชนิด  โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับเชื้อไวรัส  เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว  สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้  เช่น  โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าพบได้บ่อยที่สุด  และพบได้ทุกฤดูกาล  โดยเฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวจะพบผู้ป่วยมากที่สุด  เพราะในช่วงของฤดูนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในประเทศไทยมาก  อากาศวันนี้ร้อน  สองวันอาจจะหนาว  หรืออาจจะมีฝนตกร่วมด้วย  หากใครที่ร่างกายอ่อนแอก็จะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ได้เร็ว

  โดยอาการเริ่มแรกก็จะคล้ายกับคนเป็นไข้หวัดทั่วไป  มีอาการเริ่มแรกจะตัวร้อน  มีไข้  มีน้ำมูกไหล  ตาแดง  ปวดตามร่างกาย  หากเราได้รับเชื้อน้อยอาการก็จะไม่รุ่นแรง  ทานยา  และพักผ่อนมากๆ  ร่างกายแข็งแรงเร็วก็หายได้เอง  โดยไม่ต้องไปพบหมอก็ได้  แต่ถ้าหากเรากินยาไปแล้ว ประมาณ 2-3 วันอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบหมอทันที 

หมอจะได้วินิจฉัยโรคและหาทางรักษาให้เราหายขาดได้  ถ้าปล่อยไว้นานขาดการรักษาอย่างถูกต้อง  หรือเชื้อดื้อยาที่เรากินลงไป  คือเชื้อโรคเกิดการต่อต้านยาสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองไม่ให้ยาทำลายได้  อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดหรือเราเรียกว่าเชื้อลงปอด  หมออาจจะควบคุมไม่อยู่ทำให้รุนแรงถึงชีวิตได้

  โดยเฉพาะหากเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้เกิดกับเด็กหรือผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันน้อย  ร่างกายอ่อนแอ  การดูแลไม่ให้ได้รับเชื้ออื่นเพิ่มอาจไม่ดีพอ  หรือไม่ถูกต้องทำให้โรคอื่นแทรกซ้อนได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุกลางคน  หรือ วัยรุ่นที่ร่างกายแข็งแรง  ทำให้กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังรักษาหากพบว่าติดเชื้อต้องได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีจะดีที่สุด  

ใครที่มองหรือคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาการไม่รุ่นแรง  เป็นไข้เล็กน้อย  แค่ไอเท่านั้นเดี๋ยวก็หายเอง  คนที่คิดแบบนี้คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว  เพราะถ้าเราได้รับเชื้อหรือคนรอบข้างเราได้รับเชื้อหากการรักษาไม่ถูกต้อง  การปฏิบัติตัวไม่ดีเท่าที่ควร  รวมทั้งร่างกายไม่แข็งแรงพอ  อาจทำให้ได้รับเชื้ออื่นเพิ่มอาจทำให้เสียชีวิตได้  นั่นหมายถึงไข้หวัดไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิดแล้ว  ยิ่งผู้ที่ได้รับเชื้อหากป้องกันตัวเองไม่ดีพอทำให้แพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้รวดเร็ว  ทั้งการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันการสัมผัสใช้สิ่งของร่วมกัน  ก็เป็นการแพร่เชื้อได้เช่นกัน  

ทางที่ดีที่สุดคือคนเราต้องทำร่างกายของเราเองให้แข็งแรง  นอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว  การออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง  ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยลาว

คุณควรรู้เกี่ยวกับ Intermittent Fasting หรือ IF เมื่อคุณอยากจะลดน้ำหนักที่ถูกต้อง!

การทำ Intermittent Fasting หรือ IF เป็นวิธีลดน้ำหนักแบบดารา นางแบบหลายๆคน ที่วิธีการลดน้ำหนักจะมีชั่วโมงในการกินอาหารได้ และ กินอาหารไม่ได้ ทั้งนี้ หลักของการทำ intermittent Fasting หรือมีเงื่อนไขสำคัญคือ 

กินอาหารในเวลาที่กินได้ และ หยุดกินอาหารเมื่อถึงเวลาที่ต้องอด

หลีกเลี่ยงการกินอหารดึก

ต้องงด 1 มื้อในแต่ละวัน

ซึ่งการกิน Intermittent Fasting หรือ IF คือมีวิธีอยู่หลายแบบ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบ Lean gains 16/8 หรือ ก็คือการกินอาหารได้ใน 8 ชั่วโมง และ อดอาหารในช่วงเวลา 16 ชั่วโมง ยกตัวอย่างการ อด 16/8 คุณเริ่มกินอาหารตอน 12.00 น. และสามารถกินได้ใน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง และ หยุดกินอาหารเวลา 20.00 น. เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง เพราะช่วงเวลาที่อดอาหาร ในช่วงที่เราอดอาหาร อินซูลินจะลดลง จะทำให้ไขมันสะสมในร่างกายมีการเผาผลาญดีขึ้นอีกด้วย 

 ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการลดน้ำหนักแบบ Intermittent Fasting หรือ IF คือ 

การที่ทำให้ Intermittent Fasting หรือ IF จะทำให้คุณมีระบบเผาผลาญดีขึ้น และร่างกายจะดึงไขมันสะสมมาใช้พลังงานอีกด้วย และการที่ไขมันลดลง จะทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น การกินอาหารเป็นเวลา และอดอาหารเป็นเวลา ซึ่งเป็นการเล่นกับฮอร์โมนต่างๆในร่างการ การกินและอดอาหารจะทำให้อินซูลินลดลง และระดับฮอร์โมนที่ช่วยเผาผลาญจะมากขึ้นด้วย 

ทำให้คุณมีโฟกัสในการเลือกอาหารที่ดี ในการเลือกกินช่วงเวลาที่คุณกินอาหารได้ เช่น เน้นโปรตีน ลดคาร์โบไฮเดรต 

ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดลดลงจากการอดอาหาร เลยทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นด้วย  เพราะเราไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมง

ดีต่อสมองของเรา เพราะ Intermittent Fasting จะช่วยทำให้เพิ่มการเผาผลาญ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพสมองของเราด้วยนะ เพราะการทำ Intermittent Fasting หรือ IF  นั้นทำให้ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทใหม่ๆและปกป้องไม่ให้เซลล์สมองเดิมๆเสียหายอีกด้วยนะ

 ช่วยลดคลอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้ เพราะการใช้วิธี Intermittent Fasting หรือ IF นั้น เป็นการช่วยลดระดับไขมันในเลือด LDL (ไขมันไม่ดี) ได้ดี แต่จะไม่ลด HDL (ไขมันดี) นะ ซึ่งเราจะลดทั้งไขมันสะสมจากวิธีนี้ได้ โดยการทำ Intermittent Fasting หรือ IF แบบวันเว้นวัน จะช่วยลดคลอเลสเตอรอลได้ดี ซึ่งเป็นการลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งยาใดๆ แถมยังช่วยลด  LDL (ไขมันไม่ดี) ได้ดีอีกด้วย 

เพื่อนๆที่สนใจจะทำ Intermittent Fasting หรือ IF ควรรู้ไว้นะ!

 

สนับสนุนโดย  วิธีสมัครเล่นหวยฮานอย

เมื่อเรานั้นคิดวางแผนจะมีลูกต้องไปตรวจธาลัสซีเมีย

เรานั้นคิดว่าคุณนั้นต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียกันมาบ้างแล้วเพราะว่าเรานั้นก็เคยเรียนและเคยศึกษาพอที่จะรู้จักบ้างซึ่งโรคนี้นั้นจะเป็นการแพร่เชื้อเมื่อเรานั้นจะมีทายาทหรือว่าเรานั้นจะมีลูกเพราะว่าลูกนั้นจะรับเชื้อจากการที่พ่อหรือว่าแม่นั้นเป็นพาหะโดยส่วนใหญ่ถ้าเรานั้นรู้ตัวว่าเรานั้นเป็นก็ควรที่จะไปตรวจว่าเรานั้นเป็นธาลัสซีเมียแบบไหน

เป็นแบบที่เป็นพาหะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรานั้นเป็นพาหะนั้นเราอาจจะมีลูกไม่ได้ เพราะว่าลูกน้อยของเรานั้นอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าจะให้พูดว่าเมื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกเรานั้นเป็นโรคที่รุ่นแรงมากหรือเปล่าเรานั้นอยากที่จะให้ทุกคนนั้นคิดว่าการที่เรานั้นแฟนกันและกำลังจะวางแผนที่จะมีเจ้าตัวน้อยนั้นต้องทำอย่างไร 

ธาลัสซีเมีย  โรคธาสัสซีเมียนั้นเป็นโรคเลือดจาก ที่เกิดจากการผิดปกติของการสร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงซึ่งจะทำให้เม็ดเลือดนั้นแดงแตกง่ายกว่าปกติและสามารถที่จะจะพบได้ทั้งเพศหญิงและเพสชาย 

อาการของคนที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย 

เมื่อผู้ป่วยนั้นเป็นลูกของเรานั้นอาการนั้นจะเป็นตัวเหลือง ตับโต  ม้ามโต ตัวจะเล็กแคระแกรน จมูกนั้นจะบาน ฟันบนยื่น และท้องจะป่อง  และนอกจากนี้ยังทำให้เติบโตนั้นช้ากว่าปกติ   กระดูกนั้นเปาะหักง่าย และเนื่องจากมีอาการที่ป่วยบ่อยเป็นระยะ อาจจะทำให้เด็กต้องขาดเรียนนั้นบ่อยเพราะว่าป่วยง่ายและค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นสูง เพราะว่าเป็นโรคที่หายไม่ขาดเพราะว่าว่าจะหายขาดนั้นยากมาก 

ธาลัสซีเมีย เป็นพาหะ 

คือผู้ที่ป่วยนั้นอาจจะมีสุขภาพที่ดีร่างกายนั้นแข็งแรงปกติ  แต่ว่ามียีนส์ของโรคที่แฝงอยู่ในตัว และสามารถถ่ายทอดโรคนี้ได้และจะส่งต่อได้เมื่อเรานั้นมีลูก เพราะว่าเป็นไปตามยีนส์

ถ้าว่าเรานั้นจะเป็นหรือว่าแฟนเรานั้นพาหะโรคธาลัสซีเมียนั้นมีโอกาศที่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกนั้นได้มากน้อยแค่เพราะว่าการที่เรานั้นจะมีลูกนั้นเราก็ควรที่จะไปตรวจเลือดและก็ควรที่จะถามศึกษาว่าเรานั้นจะมีลูกนั้นได้หรือไม่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่นั้นเมื่อเป็นโรคนี้นั้นจะไม่ค่อยให้มีลูกเพราะว่าเมื่อเด็กนั้นเกิดมาแล้วถ้ามีอาการที่ไม่ครบขึ้นมานั้นจะเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อเรานั้นจะมีลูกเราก็ควรที่จะวางแผนว่าเรานั้นจะควรมีหรือไม่เพราะว่าบางคนที่เป็นนั้นก็สามารถที่จะมีลูกนั้นได้ดังนั้นเราควรเลือกที่จะปรึกษาคุณหมอเป็นทางออกที่ดีที่สุด

 

สนับสนุนโดย  ซื้อหวยฮานอยออนไลน์

วิธีเล่นกล้าม ทำให้กล้ามขึ้นเร็ว!


การที่เล่นกล้ามแล้วจะให้กล้ามขึ้นรวดเร็ว มันไม่ง่ายนะ คุณรู้ไหมว่ามันมีวิธีที่จะช่วยให้คุณมีกล้ามสวยเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะ
เริ่มจากยกน้ำหนักง่ายๆ โดยน้ำหนักเวทต้องเหมาะสม เพราะการที่จะออกกำลังกายแบบยกเวทคุณต้องดูความเหมาะสมของน้ำหนักเวทด้วยนะ หากน้ำหนักมากเกินไป อาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ และการยกเวทแรกเริ่มคุณจะต้องเลือกน้ำหนักที่หนักพอประมาณและยังสามารถยกได้โดยที่ยังโฟกัสที่กล้ามเนื้อจุดที่คุณเล่นอยู่ ไปพร้อมๆกับการโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกให้ถูกต้องไปด้วย

ระยะเวลาและจำนวนในการยกเวท คุณต้องดูระยะเวลาในการยกเวท ระยะเวลาที่เหมาะกับการยกเวทต่อครั้ง ไม่ควรเกิน 45 นาที และควรเล่นสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งก็เลือกว่าจะโฟกัสกล้ามเนื้อจุดไหน ส่วนจำนวนในการยกเวท จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและท่าที่คุณยก คุณอาจจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ศึกษาดูว่าควรยกจำนวนเท่าไร แต่โดยปกติแล้ว เค้าจะยกเวทกันอยู่ที่ 10-12 ครั้ง / set เล่นทั้งหมด 3 set
การยกเวทที่ถูกต้อง คุณอาจจะคิดว่ายกเวทก็แค่ยกให้มันขึ้นแล้วก็แค่เอาลงเท่านั้น แต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการยกของมันอยู่นะ วิธีที่ถูกต้องก็คือ คุณต้องยกเวทขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เวลาคุณจะลดเวทลงขึ้นต้องค่อยๆลดเวทลงช้าๆ เพื่อคุณจะได้ยกเวทต้านกับแรงโน้มถ่วงช้า เพื่อที่จะทำให้คุณโฟกัสในกล้ามเนื้อตรงจุดๆนั้น กล้ามเนื้อตรงจุดที่คุณเล่นจะเกิดการถูกทำลายบาดเจ็บ ซึ่งคุณจะต้องไปกินโปรตีนเพื่อสร้าง

มันขึ้นมาใหม่แต่การที่ยกเวทนี้เอง การที่กล้ามเนื้อยิ่งถูกทำลายหรือบาดเจ็บ แล้วคุณเติมโปรตีนไปเพียงพอ มันจะทำให้กล้ามขึ้นคุณนั้นเอง

ทำท่าให้ถูกต้อง นอกจากรู้จักวิธีการยกเวทที่ถูกต้องแล้ว ที่สำคัญอีกอย่างก็คือท่าในการยกเวทต้องถูกต้องด้วยเช่นกัน เพราะมันจะทำให้คุณเล่นถูกกล้ามเนื้อถูกตำแหน่งตามที่คุณต้องการ และการทำท่าให้ถูกนั้นจำเป็นเพราะการยกเวท ต้องยกถึง 3 Set หากการที่ทำท่าถูก คุณจะโฟกัสและย้ำโดนตำแหน่งกล้ามเนื้อที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้น

เปลี่ยนการเล่นยกเวทตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หมายถึง วันที่ 1 คุณมาเล่นกล้ามแขน วันที่ 2 คุณก็มาเล่นกล้ามเนื้อท้อง คือการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นในแต่ละวัน เพราะการจะยกเวทให้กล้ามเนื้อ ณ จุดที่เราต้องการให้ขึ้นนั้น การเล่น 1 ครั้งใน 1 วัน คุณควรจะเลือกไปเลยว่าจะเล่นและโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนไหน เพราะมันจะทำให้คุณเล่นโดนกล้ามมากที่สุด

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ซื้อหวยฮานอย เว็บไหนดี

ประโยชน์ของแครอท

เราเชื่อว่าหลายๆคนนั้นรู้จักแครอทและบางคนนั้นก็ชอบทานเพราะว่ารสชาติของแครอทที่เรากินนั้นมีรสชาติที่หวานกรอบหอม  อาหร่อย  และเราก็เชื่ออีกว่ามีหลายๆคนนั้นที่ไม่รู้ว่าประโยชน์ของแคลรอทนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง

         แครอทที่เรารู้จักนั้นมีทั้งสีม่วง   สีเหลือง  แต่ว่าสีที่เราคิดว่าคนส่วนใหญ่นั้นรู้จักและชอบกินนั้นหน้าจะเป็นสีส้ม  ที่เรารู้จักกัน  และแครอทที่เรารู้จักนั้นมีขนาดตั้งแต่ขนาดเท่ากับดินสอ  จนมีขนาดใหญ่มาก ส่วนที่เราคิดว่าหรือว่าหลายคนนั้นคิดว่าแครอทนั้นเป็นผักหรือว่าผลไม้นั้นเราคือส่วนของราก  ซึ่งเป็นพืชนั่นเองดังนั้นแครอทนั้นไม่ใช่ผลไม้  แครอทนั้นมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์  มีทั้งวิตามินเอ  วิตามินบี 1 วิตามินบี 2  วิตามินซี  วิตามินอี  และยังมีสารต้านเซลล์มะเร็ง  เป็นต้น  แครอทนั้นสามารถที่จะเอามาทำอาหารได้ทั้งเป็นของคาวและหวานนั้นสามารถที่จะทำได้  รวมไปถึงการที่เราทำน้ำผลไม้นั้นก็ได้เพราะว่าแครอทนั้นก็ยังมีสรรพคุณได้อีกหลายอย่าง  

สรรพคุณของแครอท  

 • ช่วยในเรื่องของการช่วยทำบุงผิวให้สดใสและเปล่งปลั่ง  
 • ช่วยปกป้องเซลล์ผิวที่ไม่ให้ถูกทำลายโดยจากการที่เราโดนแดด 
 • ช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย  
 • ช่วยในการบำรุงของเหงือก   เล็บ   กระดูด  และฟัน   ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น  
 • มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยในเรื่องของการชะลอในการที่เกิดริ้วรอย  
 • ช่วยในเรื่องของการต้านทานและโรคของร่างกายให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  
 • ช่วยในเรื่องของการต่อต้านการเกิดมะเร็ง  
 • ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย  
 • ช่วยในเรื่องของความลดความดันในร่างกาย 
 • ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 
 • ช่วยในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพในระบบไหลเวียนของเลือด  
 • ช่วยบำรุงเซลล์ผิวหนัง  

ประโยชน์ของแครอทนั้นที่เราสามารถที่จะเอามาทำอาหารนั้นได้ทั้งของคาวและของหวานรวมไปถึงการทำน้ำ  ที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างสบายมาก  และเด็กๆนั้นก็สามารถที่จะรับประทานได้ เพราะว่ามีรสชาติที่หวาน  ดังนั้นเมื่อเราจะปรุงอาหารให้กับเด็กนั้นเราก็สามารถที่จะทำได้อย่างสบายมากและสามารถที่จะปอกเปลือกที่เราจะเอามาทานแบบว่าสดๆได้เลย  

        แต่ว่าการที่เราจะแครอทแบบสดๆนั้นเป็นเรื่องที่เราจะได้วิตามินที่น้อยกว่าการที่เราทำสุก  ดังนั้นถ้าเราต้องการสารอาหารจากแครอท  เราคิดว่าเราควรที่จะทำให้สุขเสียก่อนเพราะว่าการที่เราทำให้สุกนั้นจะทำให้เรานั้นรับสารอาหารที่ครอบถ้วนมากกว่าการที่เรากินแบบสด ๆ

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์บาทละ 950

การที่เรากินอาหารลดน้ำหนัก

เมื่อเราอยากที่จะลดน้ำหนักเราต้องเริ่มจากการที่เรากินอาหารก่อนถ้าเราจะลดน้ำหนักแล้วเราไม่ยอกที่จะเลิกพฤติกรรมในการที่เรากินแบบเดิมๆการที่เราไปออกกำลังกายก็เท่ากับสูญเปล่า  การที่เรากินเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เรานั้นผอมลงและทำให้เราไม่มีพุงโดยที่เราไม่ต้องไปออกกำลังกาย ให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเลยแค่เรากินอาหารที่ถูกต้องและเราก็ควรที่จะทำให้เป็นนิสัยเพื่อที่จะได้ไม่มีพุงและทำให้เรารู้สึกว่าว่าเราไม่อ้วนอีกด้วยแถมยังมีสุขภาพที่ดีอีก  

 • อดอาหาร  การที่เราจะลดพุงหรือว่าลดน้ำหนักโดยการที่เราไม่ยอมที่จะกินอาหารเช้านั้นเป็นส่วนที่เราคิดผิดเพราะว่าการที่เรากินอาหารเช้าเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพร่างกาย  หรือว่าเราจะเลือกเป็นอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องนาน  เช่น  ข้าวโอ๊ด  ไข่  ขนมปังสีน้ำตาล  หรือว่าเป็นจำพวกธัญพืช  ไม่ขัดสี  ธัญพืชไม่ขัดสีและช่วยเร่งการละลายไขมัน  
 • ไม่ทอด  การที่เรากินอาหารที่ไม่ทอดนั้นหรือว่าหลีกเลี่ยงในการทอด  เปลี่ยนจากการที่เราผัดมาใช้น้ำแทนในการผัดเพื่อที่จะเลี่ยงน้ำมัน  จากการที่เราทอด  และควรใช้น้ำแทนการใช้น้ำมัน  อย่างเช่นการที่เราทอดไข่ดาวเราก็ใช้น้ำในการทอด  หรือว่าจะกินปลาทอดเราก็เปลี่ยนมาเป็นปลาที่นึ่ง หรือว่าย่างจะดีกว่า  
 • ไม่กินหวาน  เราควรที่จะงดอาหารหวานอย่างเช่นขนมหวานเพราะว่าขนมหวานทำให้เราอ้วนและมีพุงเป็นปัจจัยหลัก  การที่เราไม่กินของหวานอย่างเช่น  ชากาแฟ  น้ำอัดลม  หรือว่าขนมหวานต่างๆ  หรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะกินของหวานเราก็ควรเลือกกินผลไม้ที่ใยอาหารแทนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและทำให้เราอิ่มด้วยแถมไม่อ้วนอีก  
 • ไม่มัน  การที่เรากินอาหารที่ไม่มันเป็นส่วนที่ทำให้เราไม่มีหน้าท้องคือการที่เราจะได้ลดหน้าท้อง  คือว่าการที่เราจะลดของมันอย่างเช่น  หนังหมู  หมูสามชั้น  หนังไก่ทอด  เบคอน  เราควรที่จะเลี่ยงในการกินเพราะว่าการที่เรากินเข้าไปจะไปเพิ่มไขมันทำให้เรามีไขมันที่สะสมอยู่มาก  และการที่เรามีไขมันอยู่ในร่างกายมากเกินไปนั้นจะทำให้เราเอาออกยาก  ถ้าเราไม่อยากที่จะอ้วนหรือว่ามีพุงเราควรที่จะเลี่ยงอาหารมัน
 • การที่เราไม่อดอาหารแต่ว่าเรานั้นกินไม่เลือกก็จะทำให้ร่างกายเผาผลาญไม่หมด  และก็จะทำให้พุงของเรามีเยอะ  และเราอยากที่จะแนะนำในการกินเพื่อที่จะได้เผาผลาญให้หมดการที่เรายินเยอะจนทำให้ระบบเผาผลาญไม่หมดและก็กลายมาเป็นไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราก็ทำให้เรามีพุง  และอ้วน  

 

 

สนับสนุนโดย  สมัครเว็บหวยฮานอย

ประโยชน์ของแก้วมังกร

แก้วมังกร เป็นผลไม้ที่หลายคนอาจชื่นชอบแต่บางคนอาจไม่รู้เลยว่าแก้วมังกรมีถิ่นกำเนิดมาจากไหน แก้วมังกรมีถิ่นกำเนิดมาจากโฮจิมินห์ ของประเทศเวียดนาม ที่จะนิยมปลูกแก้วมังกรไว้ตามบ้าน และได้มีคนไทยไปนำแก้วมังกรพันธ์ที่ดีของเวียดนามมาปลูกจนเป็นผลไม้ที่ติดตลาดไปอีกชนิด แหล่งที่เพราะปลูกแก้วมังกรที่ได้ผลดีและจำนวนมากก็มี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี เหมาะที่จะปลูกในที่มีแสงแดดไม่แรงมากนัก และจะชอบอยู่ในที่โล่งแจ้ง ดินร่วนไม่อมน้ำมากนัก ให้น้ำไหลผ่านไปได้สะดวกและจะเห็นได้ในประเทศไทยมีอยู่สามสายพันธ์

ลักษณะของแก้วมังกร

แก้วมังกรที่เราสามารถพบในบ้านเรามี 3สายพันธ์แต่ละสายพันธ์ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไป และจะมีรสชาติที่ต่างกันด้วย

เนื้อแดงเปลือกแดง  จะมีเปลือกเป็นสีแดงจัด และเนื้อก็จะมีสีแดงจัดมีเมล็ดมากผลจะเล็กกว่าพันธ์เนื้อขาวเปลือกแดง แต่จะมีรสชาติที่หวานกว่า

เนื้อขาวเปลือกแดง จะมีเปลือกเป็นสีชมพูสด มีกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว ภายในเนื้อจะเป็นสีขวา มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน

เนื้อขาวเปลือกเหลือง จะมีเปลือกเป็นสีเหลือง และภายในเนื้อจะเป็นสีขาวมีเมล็ดที่ใหญ่กว่าพันธ์อื่น แต่ผลก็จะเล็กกว่าพันธ์อื่นเหมือนกัน รสขาติจะออกหวาน

ประโยชน์ของแก้วมังกร

แก้วมังกรมีคุณค่าทางสารอาหารสูงอย่างพวก วิตามิน แร่ธาตุ ช่วยดับกระหายคลายร้อน ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งชะลอวัย เหมาะกับการคุมน้ำหนัก ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และช่วยแม่ให้นมบุตรขับน้ำนม และยังช่วยผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายอีกด้วย และยังสามารถดูดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น บรรเทาอาการโรคความดันโลหิต

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังในการทานแก้วมังกร ในสตรีที่มีประเดือนไม่ควรรับประทานในขณะประจำเดือนมาเพราะจะทำให้เกิดการไหลของประจำเดือนติดขัดไหลไม่สะดวก และไม่ควรรับประทานแก้วมังกรนี้คู่กับนม เพราะจะส่งผลทำให้อาหารไม่ย่อยและไม่ควรรับประทานแก้วมังกรในปริมาณที่เยอะมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้

แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ได้ทานแล้วมีความชื่นใจแต่ก็ควรทานให้เหมาะสม ไม่ควรทานให้มากเกินไป และเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายจะออกผลมากในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยทีเดียว ราคาของแก้วมังกรจึงมีราคาที่ไม่แน่นอน จึงทำให้มีราคาถูกแพงตามฤดูกาล

 

ได้รับการสนับสนุนมาจาก  หวยออนไลน์ขั้นต่ำ 1 บาท

วิธีป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์

 วิธีป้องกันตนเองจากโรคเอดส์หรือโรคเอชไอวีเป็นคือการป้องกันที่ดีที่สุดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะการเป็นโรคเอชไอวีนั้นถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีหรือทันเวลา ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ละโรคเป็นอันตรายต่อชีวิตเรามากแค่ไหนดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ต้องป้องกันตัวเองและดูแลให้ห่างไกลจากโรคทางเพศสัมพันธ์

ซึ่งโรคเอชไอวี เป็นโรคที่คนไทยติดกันมากที่สุดเป็นอันดับต้นต้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยรายใหม่และมีการเสียชีวิตมากด้วย เชื้อโรคเอชไอวีเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทุกๆเดือนกินยาตลอดทุกวัน ก็ทำไห้ เสียชีวิตได้ภายในที่สุด สำหรับวิธีการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์นั้นก็ทำได้ไม่ยากคือ

 1.การสวมถุงยางอนามัย ตอนจะมีเพศสัมพันธ์ การใส่ถุงยางอนามัย เป็นการป้องกันโรคติดต่อ ที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด เพราะจะไม่โดนสารคัดหลั่งของใครสักคน เเถมยังลดการตั้งท้องอย่างไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย เเละเป็นการลดการเป็นโรคต่างๆที่มาจากการมีเพศสัมพันธุ์

 2.ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ทุกคนคงรู้จักเกี่ยวกับวันไนท์เเสตนเป็นอย่างดี เพราะการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆ ก็อาจจะทำไห้เป็นโรคเอดส์ได้ หรือถ้าไม่เป็นโรคเอดส์ ก็อาจจะติดโรคอื่นๆที่มาได้จากการมีเพศสัมพันธ์ หรือ ติดสารคัดหลั่งจากคนอื่นมา 

3.ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยเพราะการเปลี่ยนคู่นอนที่บ่อยนั้นอาจจะทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่าคนอื่นๆที่ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เพราะคนบางคนที่เราไปนอนด้วยอาจจะติดเชื้อเอชไอวีโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้

 4.การแต่งงานควรไปตรวจร่างกายทั้งคู่เพราะกว่าจะคบกันมาเราก็ไม่รู้ประวัติคู่นอนของเราว่าไปนอนกับใครมาบ้างหรือมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ เพราะฉะนั้นการตรวจ หาเชื้อโรคจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นการตรวจหาโรคที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งคู่และเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตต่อไป เชื้อโรคที่มาจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นสามารถป้องกันได้ง่ายเพียงแค่เรารู้จักการใช้ชีวิตและป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

เพราะ เวลาที่ติดเชื้อเอชไอวีไปแล้วถ้าไม่รักษาทันที ก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้และในการตรวจโรคเอชไอวี เราก็ไม่ต้องอายเพราะสามารถ ชุดตรวจ hiv มาตรวจได้หรือโรงพยาบาลตรวจฟรีและเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและเราสามารถรักษาได้ทันท่วงทีและถ้าเป็นจะได้รีบกินยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ทันที

กีวี่ประโยชน์ดีๆที่คุณอาจยังไม่รู้

 กีวีผลไม้รูปทรงเหมือนไข่แต่มีเปลือกสีน้ำตาลและหากเราผ่าดูข้างในจะเห็นเป็นสีเขียวมีเมล็ดเล็กๆอย่างกับเมล้ดนางรักอยู่ตรงแกนกลางเต็มไปหมด และหากเมื่อเราชิมดูจะพบว่า กีวีจะมีรสชาติออกเปรี้ยว ซึ่งกีวีถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีราคาแพงสักนิดหนึ่งแต่ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดหรือในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมนำกีวีมารับประทานกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทานเป็นผลสดสด หรืแม้แต่การนำกีวีมาแปรรูปในรูปแบบของน้ำผลไม้ น้ำปั่น ซึ่งถึงแม้กีวีจะมีราคาค่อนข้าแพงแต่ก็มีประโยชน์กับร่างกายของคนเรามากมาย

เรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างค่ะ

 1. อย่างที่บอกว่ากีวีมีรสเปรี้ยวดังนั้นจึงทำให้มีวิตามินซีสูง ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพื่อคอยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย
 2. ในกีวีมีวิตามินหลายชนิดดังนั้นจึงส่งผลให้ในกีวีมีสารที่จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างคอลลาเจนเพื่อให้คลอลาเจนไปบำรุงผิวพรรณให้มีความเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์ ผิวไม่เหี่ยวย่น และไม่มีริ้วรอยอีกด้วย
 3. มีสารต้านการเกิดมะเร็ง เพราะในกีวีจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ
 4. สำหรับกีวีจะเน้นในเรื่องการดูแลผิวเพราะมีวิตามินอีกที่จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นที่ผิวพรรณ ซึ่งเราจะสามารถเห็นความแตกต่งได้ถึง สามเท่ากันที่เดียวหากเทียบกีวีกับผลไม้ชนิดอื่น ดังนั้นหากใครที่อยากให้ใบหน้าและผิวพรรณสดใสสมวัย แลดูไม่แห้งกร้าน ต้องทานกีวีเยอะๆ
 5. กีวียังมีสารที่ช่วยป้องกันเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วย
 6. กีวีมีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร และการขับถ่ายได้อย่างดีเยี่ยม
 7. กีวีช่วยดูและและป้องกันการเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมและช่วยปกป้องให้เราแก่ช้าลงอีกด้วย
 8. รักษาโรคได้ด้วยกีวี เป็นการช่วยให้อาการของโรคหอบหืดดีขึ้น

เราจะเห็นว่าการทานกีวีมีประโยชน์กับเรามากมาย ทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะจะเน้นอย่างมากในการช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณ ดังนั้น หากใครไม่ต้องการแก่เร็ว นอกจากจะต้องมีการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอแล้วการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมาได้ และหากใครที่จะซื้อกีวีมาทานก็อย่างลืมปอกเอาเปลือกสีน้ำตาลออกก่อนทีจะรับประทานนะคะ

 

สนับสนุนโดย  Kardinal stick